Broshura e produkteve

  • Broshura e shiringës së vaksinës Lumed-Lock 1 ml, 3ml, 5ml
  • Broshura e shiringës me presion të lartë
  • Broshura e tubit lidhës të presionit antmed
  • Broshura antmed e disponueshme me presion
  • Broshura e injektimit të medias me kontrast të dyfishtë me kokë antmed
  • Broshura e injektimit të medias me kontrast të vetëm me kokë antmed
  • Broshura e injektimit të mediave të kontrastit Antmed DSA
  • Broshura e injektimit të mediave të kontrastit Antmed MR-
  • Broshura e kateterit IV me presion të lartë
  • Broshura Antmed PTCA